Dlaczego Bitcoin ma wartość i jak jest ustalana cena?

Team Luno
Back to blog


4 minute read

Wraz z upływem czasu, gdy społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome i zainteresowanie Bitcoinem wzrasta - zwłaszcza, gdy jego cena rośnie - często jesteśmy pytani:

„Dlaczego Bitcoin ma wartość?”

money-gold-coins-value

Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, jak coś, co istnieje tylko cyfrowo, może mieć jakąkolwiek wartość. Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta i znaleźć ją możemy w podstawach ekonomii: niedoborze (rzadkości), użyteczności, podaży i popycie.

Z definicji, jeżeli coś ma z góry ograniczoną podaż (jest rzadkie i trudne do zdobycia) i jest użyteczne, musi mieć wartość i wymagać określonej ceny, przy czym wszystkie inne rzeczy muszą być sobie równe.

Weźmy na przykład złoto. Dlaczego złoto kosztuje tyle, ile kosztuje? Mówiąc prościej, jest stosunkowo drogie, ponieważ jest rzadkie, trudne do znalezienia i ma ograniczoną podaż (niedobór). Złoto ma również pewne zastosowania, z których konsumenci czerpią satysfakcję (użyteczność). Połączenie tych dwóch elementów tworzy wartość, według której cena jest określana w oparciu o podaż i popyt na rynku.

Co to wszystko ma wspólnego z Bitcoinem?

Podobnie jak złoto, Bitcoin również ma ograniczoną podaż. Obecnie w obiegu znajduje się nieco ponad 17,2 miliona bitcoinów, a ponadto maksymalna jego podaż ograniczona została do 21 milionów „monet”. Oznacza to, że maksymalna ilość bitcoinów w przyszłości nigdy nie przekroczy 21 milionów monet, choć szacuje się, że będzie ich znacznie mniej. Wszystko to przez wzgląd na bitcoiny, które zostały utracone bądź zgubione.

Aby jednak mieć wartość, Bitcoin musi być również użyteczny. Tworzy on użyteczność na wiele sposobów. Podobnie jak złoto, tak i bitcoin jest doskonale zamienny (wszystkie bitcoiny są dokładnie takie same), podzielny (BTC dzieli się do ósmego miejsca po przecinku, dzięki czemu możesz zapłacić komuś nawet jego niewielką część) i łatwy do zweryfikowania (poprzez Blockchain).

gold

Bitcoin jest nie tylko rzadki, lecz również użyteczny

Bitcoin posiada również inne pożądane właściwości. Jest szybki, transparentny, pozbawiony granic i zdecentralizowany a jej potencjał może zrewolucjonizować globalny sektor finansowy. Obecnie ma on wartość nie tylko jako system płatniczy, ale również jako klasa aktywów (magazyn dóbr). Jest on również przydatny, ponieważ został stworzony jako “open source”. Oznacza to, że cały kod źródłowy jest dostępny dla wszystkich, bez jakichkolwiek ograniczeń, dzięki czemu każdy może wprowadzać innowacje i ulepszać system.

Bitcoin ma również niezaprzeczalną użyteczność, nawet w porównaniu z innymi, nowszymi kryptowalutami. Okazuje się bowiem, że nie istnieje żadna inna waluta cyfrowa, która byłaby obecnie tak szeroko stosowana i zintegrowana. Ponadto dostrzegamy gwałtowny wzrost liczby osób wykorzystujących BTC oraz punktów usługowo-handlowych akceptujących płatności w tej kryptowalucie, co również zwiększa jej użyteczność. Obecnie na całym świecie istnieją już tysiące punktów, przyjmujących BTC jako środek płatniczy, co dowodzi jego rosnącej użyteczności.

Weźmy na przykład telefony. Kiedy na rynku pojawił się pierwszy telefon, miał on bardzo małą wartość, ponieważ prawie nikt jeszcze z niego nie korzystał. Jednak wraz z rozwojem sieci, coraz więcej osób zaczęło z niego korzystać, dzięki czemu jego użyteczność rosła wykładniczo. To samo dotyczy Bitcoina: im więcej osób zacznie go używać i rozumieć, tym bardziej stanie się użyteczny dla wszystkich innych.

W jaki sposób ustalana jest cena Bitcoina

Cena Bitcoina nie jest taka sama jak jego wartość. Jest ona określana przez rynek (popyt i podaż), na którym dokonuje się obrotu. W ten sam sposób ustalana jest cena używanego samochodu, kilograma jabłek w supermarkecie, uncji złota i wszystkiego innego na świecie. Cena ustalana jest na podstawie tego, za ile ktoś chce go sprzedaż i za ile ktoś inny chce go kupić (reguła popytu i podaży).

exchange graph

Handlowcy posiadający rachunki bankowe w krajach, w których świadczymy usługi mogą handlować Bitcoinem na giełdzie Luno, która przedstawia konkretną cenę w określonym czasie dla określonego rynku. Luno nie ustala ceny: handlowcy (kupujący i sprzedający na Luno) to robią. Mówiąc prościej, to właśnie stała interakcja między kupującymi i sprzedającymi, którzy handlują między sobą, decyduje o konkretnej cenie Bitcoina (i wszystkiego innego).

Jednakże, ustalając cenę, należy również wziąć pod uwagę kwotę, jaką kupujący są obecnie gotowi zapłacić za przyszłą wartość danej pozycji. Innymi słowy, jeśli rynek wierzy, że cena czegoś - na przykład nieruchomości, pewnego zasobu lub Bitcoina - wzrośnie w przyszłości, są bardziej skłonni zapłacić za to teraz więcej.

Mimo, że niektóre przypadki użyteczności BTC zostały wspomniane powyżej, to przez wzgląd, iż jest to wciąż nowa i rozwijająca się technologia, zdaniem wielu osób w przyszłości poznamy jeszcze wiele innych przypadków jego zastosowania.

Dlaczego cena zmienia się tak często?

Nazywa się to zmiennością i nie dotyczy to jedynie Bitcoina. Cena wielu rzeczy, takich jak akcje, waluty, ropa a także wiele innych bardziej przyziemnych produktów potrafi zmieniać się z dnia na dzień.

Rynek kryptowalut jest wciąż stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Fakt ten sprawia, że nie potrzeba wcale dużych pieniędzy, aby wpłynąć na cenę rynkową i spowodować wzrosty bądź spadki notowań. To właśnie dlatego cena BTC potrafi zmieniać się o kilka procent w ciągu jednego dnia. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta niestabilność cen konsekwentnie maleje w efekcie czego cyfrowe złoto staje się coraz bardziej stabilne.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić jak kształtowała się cena Bitoina na przestrzeni lat, odwiedź naszą stronę, gdzie dostępny jest wykres przedstawiający zmianę poziomu ceny BTC w Luno.

Jak w czasie zmienia się cena Bitcoina

Jeżeli chciałbyś sprawdzić jak kształtowała się cena Bitoina na przestrzeni lat, odwiedź naszą stronę, gdzie dostępny jest wykres przedstawiający zmianę poziomu ceny BTC w Luno.

all time price of BTC

Oczywistym jest, jeśli coś jest użyteczne i rzadkie, nabiera wartości i zwiększa swoja cenę. Bitcoin jest zarówno użyteczny, jak i rzadki, więc ma wartość i cenę, określoną przez podaż i popyt. Uwaga: pamiętaj, że wartość Bitcoina i cena Bitcoina to nie to samo.

Avatar Team Luno
Author

Team Luno

On our way to the moon, we write about all things crypto. And don’t forget we’re humans too. Our blog conveys the views of Luno and the many unique opinions and characters within our team. We’ll never provide you with financial advice, and we urge you to conduct your own research before purchasing or trading any cryptocurrencies. It’s a brave new world out there, and the market can be volatile at times, so never trade with funds you can’t afford to lose. Want to let us know how much you love our blog? Tweet us @LunoGlobal.

It’s never too late to get started

Buy, store and learn about cryptocurrency today

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo