Hulpcentrum

Hoi. Hoe kunnen we je helpen?

Zoeken

Algemene voorwaarden voor de socialemediawedstrijd Tech in Asia

De volgende regels zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt beheerd door Luno Pte Ltd (Luno), bekend als de #MenangBarengLuno-wedstrijd in verband met het Tech in Asia-evenement (het Evenement) dat wordt gehouden op 23 en 24 oktober 2018 in Jakarta, Indonesië (de Wedstrijd). Zonder de toepasselijkheid van Luno's Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid te beperken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Regels wanneer u deelneemt aan de Wedstrijd.


 1. In aanmerking komen. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot mensen die gewoonlijk woonachtig zijn in Indonesië, ongeacht of deze personen wel of geen klant van Luno zijn. Houd er echter rekening mee dat als u geen klant van Luno bent, u toch bent gebonden aan de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Luno in verband met de Wedstrijd.

 2. Instemming met regels. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, gaat u ermee akkoord volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze regels en verklaart en garandeert u dat u voldoet aan de hierboven beschreven eisen om in aamerking te komen. Bovendien stemt u ermee in om elke door Luno genomen beslissing met betrekking tot deze Regels als definitief en bindend te accepteren.

 3. Deelname aan de Wedstrijd. Om aan de wedstrijd deel te nemen, dient u een van de volgende dingen te doen: 

  1. een origineel bericht aanmaken met betrekking tot Luno's activiteiten op het Evenement en dit op Facebook, Instagram en/of Twitter plaatsen met de hashtag #MenangBarengLuno, of

  2. op Facebook, Instagram en/of Twitter berichten over het Evenement delen (of retweeten, indien van toepassing) die Luno op zijn officiële Facebook-, Instagram- en/of Twitter-account heeft gedeeld en die zijn getagd met de hashtag #MenangBarengLuno. 

We kunnen geheel naar eigen goeddunken inzendingen diskwalificeren die onvolledig zijn, niet geopend of bekeken kunnen worden of niet aan deze Regels voldoen. 

 1. Officiële accounts. De officiële socialemedia-accounts van Luno zijn https://www.facebook.com/LunoIndonesia/ (Facebook), @lunomoney (Instagram) en @lunomoney (Twitter).

 2. Meerdere inzendingen. U kunt op elk van de platformen zo vaak aan de Wedstrijd meedoen als u wilt. Hetzelfde bericht kan meer dan een keer worden geüpload naar of gedeeld op Facebook, Instagram en/of Twitter.

 3. Looptijd. De Wedstrijd begint op 17 oktober 2018 en loopt tot 12.00 uur WIB (West-Indonesische Tijd) op 25 oktober 2018. Luno behoudt zich het recht voor de deadline van de Wedstrijd naar eigen goeddunken te vervroegen of verlengen. 

 4. Prijzen. 

  1. Deelnemers aan de Wedstrijd maken kans op de hoofdprijs van 1 (één) iPhone X (de exacte specificaties hiervan worden door Luno aan de winnaar meegedeeld na selectie van de winnaar overeenkomstig clausule 8 hieronder (Selectie van winnaars).

  2. Luno kan naar eigen goeddunken aanvullende prijzen toekennen aan deelnemers na het sluiten van de wedstrijd. De inhoud van deze extra prijzen kan variëren, maar zal aan u worden meegedeeld indien u als winnaar daarvan wordt geselecteerd.

 5. Selectie van winnaars. Na het sluiten van de wedstrijd zal Luno de winnaar van de hoofdprijs en eventuele extra prijzen selecteren. De selectie van de betreffende winnaars is willekeurig en naar eigen goeddunken van Luno. 

 6. Kennisgeving winnaars. Winnaars worden binnen 5 (vijf) werkdagen na selectie daarvan via sociale media op de hoogte gebracht. Luno is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen door winnaars als gevolg van spam- of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken door die winnaar van onjuiste of anderszins niet bruikbare contactgegevens. Als een winnaar niet bereikt kan worden, niet in aanmerking komt, de prijs niet binnen 5 (vijf) dagen na het versturen van de kennisgeving claimt of niet tijdig zoals vereist een ingevuld en ondertekend wedstrijdvrijgaveformulier retourneert, kan de prijs verbeurd worden verklaard en kan een andere winnaar worden geselecteerd. 

 7. Bekendmaking winnaars. Winnaars worden bekendgemaakt op Luno's socialemediapagina's op Facebook, Instagram en Twitter. Als u een winnaar bent en niet wilt dat Luno uw naam publiceert, dient u ons onmiddellijk na onze kennisgeving aan u dat u als winnaar bent geselecteerd daarvan op de hoogte te brengen.

 8. Wedstrijdvrijgaveformulier. Wanneer u als winnaar wordt getrokken, dient u een wedstrijdvrijgaveformulier in te vullen. Nadat het vrijgaveformulier door Luno is ontvangen en geaccepteerd, dient u rekening te houden met het volgende tijdschema voor de levering van uw prijs aan u:

  1. voor de hoofdprijs 72 uur,

  2. voor eventuele extra prijzen variëren de levertijden afhankelijk van de regio waarin de winnaar woont. Een schatting van de levertijd zal aan u worden meegedeeld zodra u het afleveradres hebt verstrekt zoals vermeld in clausule 12 (Levering van prijzen) hieronder.

 9. Levering van prijzen. Wanneer u als winnaar wordt gekozen, kunnen we u vragen ons een adres te verstrekken waar we de prijs naartoe kunnen verzenden. Dit kan elk adres zijn waarop u pakketten kunt ontvangen. Pakketten kunnen alleen aan u worden geadresseerd (we versturen geen pakketten naar derden). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons de juiste adresgegevens verstrekt. We zijn niet aansprakelijk wanneer u het pakket niet ontvangt als gevolg van het feit dat u ons een onjuist adres hebt opgegeven.

 10. Gebruik van meerdere accounts. Iedereen van wie vermoed of geconstateerd wordt dat hij of zij meerdere Facebook- en/of Instagram- en/of Twitter-accounts gebruikt om deel te nemen aan de Wedstrijd, zal worden gediskwalificeerd voor de Wedstrijd.

 11. Niet overdraagbaar. Alle prijzen zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden gerestitueerd en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een ander product. Als u een winnaar bent, kunnen we bewijs van uw identiteit verlangen voordat we uw prijs aan u leveren.

 12. Persoonlijke gegevens. Alle ten behoeve van de Wedstrijd aan ons verstrekte persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, leeftijd, adres (inclusief postcode), telefoonnummer en/of e-mailadres zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van de Wedstrijd en in overeenstemming met ons Privacybeleid

 13. Werknemers van Luno. Werknemers, agenten en/of adviseurs van Luno of een van zijn dochterondernemingen of gerelateerde partijen, hun naaste familieleden (ouders, kinderen, broers en zussen), echtgenoten, levenspartners, zakenpartners en medewerkers (gezamenlijk Luno-partijen) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Wedstrijd. Geen door Luno-partijen gemaakte of gedeelde berichten komen in aanmerking voor deze Wedstrijd (maar een door Luno gemaakt bericht op een van zijn officiële accounts en gedeeld door een in aanmerking komende deelnemer is wel toegestaan).

 14. Platformen. Facebook, Instagram en Twitter sponsoren, onderschrijven en beheren deze Wedstrijd niet en zijn er op geen enkele wijze mee verbonden.

Toepasselijk recht. Deze Regels zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Singapore en eventuele hieruit voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Singapore.


Was dit artikel nuttig?

Neem contact met ons op voor meer hulp

Het is nooit te laat om ermee te beginnen.
Koop, bewaar en ontdek nu Bitcoin en Ethereum.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo