Centrum Pomocy

Witaj! Jak możemy Ci pomóc?

Szukaj

Jak działają kody zaproszeń i kody promocyjne w Luno?

Zapraszanie znajomych

Klienci Luno mogą otrzymać w nagrodę Bitcoiny, polecając nasze usługi przyjaciołom i rodzinie.

Jak to działa

 1. Każdy klient otrzymuje unikalny kod zaproszenia i łącze z zaproszeniem, które można znaleźć na ekranie promocji.

 2. Udostępnij kod zaproszenia lub łącze z zaproszeniem w mediach społecznościowych lub przekaż bezpośrednio swoim znajomym.

 3. Zachęć znajomych do rejestracji przy użyciu Twojego łącza z zaproszeniem lub poprzez wpisanie Twojego kodu zaproszenia (patrz niżej) zanim dokonają jakichkolwiek transakcji.

 4. Twój znajomy wpłaca podaną minimalną kwotę do portfela Luno Wallet, a następnie kupuje lub sprzedaje minimalną kwotę w Bitcoinach za pośrednictwem Luno, korzystając z opcji Kup lub sprzedaj teraz.

 5. W nagrodę Ty i Twój znajomy otrzymujecie od nas niewielką kwotę w Bitcoinach.


Znajdź swój unikalny kod zaproszenia, przechodząc do MENU → PROMOCJE → ZAPROŚ ZNAJOMYCH


Pamiętaj: powyższe łącze i kod to tylko przykład — kody zaproszenia i łącza z zaproszeniem są unikalne.


Twoi znajomi mogą wprowadzić kod, przechodząc do MENU → PROMOCJE → WPROWADŹ KOD


Zasady

Twój udział w programie poleceń Luno (dalej „Program”) jest objęty poniższymi Zasadami. Zastosowanie mają Warunki użytkowania i Polityka prywatności Luno, a ponadto wyrażasz zgodę na stosowanie się do poniższych Zasad podczas udziału w Programie.


 1. Niezbędne warunki: W Programie mogą brać udział wyłącznie klienci posiadający konta poziomu 1 lub wyższego w obsługiwanych przez nas krajach lub w innych lokalizacjach, w których Luno udostępnia Program, i spełniający Warunki użytkowania Luno.

 2. Szczegóły Programu: Klienci Luno spełniający powyższe niezbędne warunki otrzymują unikalny kod zaproszenia i łącze z zaproszeniem (dalej „Kod zaproszenia”), które mogą wykorzystać do polecenia Luno nowym klientom. Po pomyślnej realizacji Kodu zaproszenia zarówno klient polecający, jak i nowy klient, będą uprawnieni do otrzymania kwoty w Bitcoinach określonej w Programie (dalej „Nagroda”). Jeśli nowy klient zarejestruje się, używając innej waluty, waluta ta zostanie wykorzystania do ustalenia wysokości Nagrody, przez co klient polecający i nowy klient mogą otrzymać kwotę w Bitcoinach różną od określonej w Programie. Firma Luno zastrzega sobie prawo do wstrzymania, unieważnienia, anulowania, zawieszenia, korekty lub modyfikacji Programu w dowolnym momencie.

 3. Niezbywalność: Kody zaproszenia są unikalne dla każdego klienta Luno spełniającego niezbędne warunki. Kod zaproszenia nie może zostać przeniesiony, odsprzedany ani przekazany innej osobie i nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani kwotę w Bitcoinach inne niż określone w niniejszych Zasadach.

 4. Warunki realizacji: Nowi klienci mogą zrealizować tylko jeden Kod zaproszenia, dokonując pierwszej transakcji po rejestracji w Luno. Aby spełnić warunki do otrzymania Nagrody, nowy klient nie może wcześniej dokonać żadnych transakcji w Luno, musi wpłacić walutę lokalną oraz musi skorzystać z opcji Kup lub sprzedaj teraz w Luno do dokonania transakcji o minimalnej wartości określonej w Programie, a ponadto musi spełnić wszelkie inne warunki określone w Programie.

Wypłata Nagrody: Po pomyślnej realizacji Kodu zaproszenia określona w Programie Nagroda zostanie wypłacona do portfeli Luno Wallet uprawnionych klientów.


Inne promocje w Luno

Jeżeli otrzymałeś(-aś) kod promocyjny w związku z wydarzeniem lub kampanią zorganizowaną przez Luno, możesz zyskać darmowe Bitcoiny.

Wszystko, co musisz zrobić, to zarejestrować się w Luno, wpłacić minimalną kwotę do swojego portfela, zgodnie z wymaganiami promocji, a następnie aktywować kod. Teraz możesz otrzymać darmowe Bitcoiny!

Jak to działa

 1. Jako nowy klient Luno otrzymasz unikalny kod, uczestnicząc w wydarzeniu lub promocji Luno

 2. Rozpocznij od wpłacenia do swojego portfela minimalnej wymaganej kwoty, zgodnie z informacją w otrzymanych przez Ciebie materiałach promocyjnych

 3. Teraz możesz odebrać darmowe Bitcoiny. W swoim portfelu przejdź do MENU → PROMOCJE → WPROWADŹ KOD

 1. Wprowadź kod wydarzenia lub kod promocyjny do wymaganego pola, a następnie wybierz ZASTOSUJ KOD

 2. Zobaczysz ekran potwierdzenia informujący o zastosowaniu kodu do Twojego rachunku. Sukces! Ciesz się darmowymi Bitcoinami


Zasady

Poniższe zasady dotyczą wykorzystania kodu promocyjnego otrzymanego od Luno w związku z wydarzeniem lub kampanią promocyjną (dalej „Promocja”). Zastosowanie mają Warunki użytkowania i Polityka prywatności Luno, a ponadto wyrażasz zgodę na stosowanie się do poniższych Zasad podczas udziału w Promocji.

 1. Szczegóły promocji: Nowi klienci rejestrujący się w Luno i spełniający poniższe kryteria mogą zrealizować kod określony w Promocji (dalej „Kod”) w zamian za kwotę w Bitcoinach określoną w Promocji (dalej „Nagroda”).

 2. Niezbędne warunki: Uczestnictwo w Promocji ograniczone jest do nowych klientów, chyba że w Promocji określono inaczej. Klienci, którzy dokonali wcześniej transakcji, korzystając z Luno, zarówno z tego samego, jak i innego rachunku, nie są zatem uprawnieni do uczestnictwa w Promocji, chyba że określono inaczej. Nowy klient musi przebywać w kraju lub regionie, w którym organizowana jest Promocja, a także musi zarejestrować się przy użyciu waluty, z której można korzystać w danym kraju lub regionie, chyba że w Promocji określono inaczej.

 3. Warunki realizacji: Rejestrując się, nowy klient musi zweryfikować tożsamość przynajmniej do rachunku poziomu 1 lub wyższego, a także musi spełniać Warunki użytkowania Luno. Nowy klient musi wpłacić walutę lokalną oraz musi skorzystać z opcji Kup lub sprzedaj teraz w Luno do dokonania pierwszej transakcji. Kwota transakcji musi być równa lub większa od minimalnej wartości określonej w Promocji, a ponadto nowy klient musi spełnić wszelkie inne warunki określone w Promocji.

 4. Ograniczenia realizacji: Nowi klienci mogą zrealizować tylko jeden Kod promocyjny. Kod promocyjny nie może zostać przeniesiony, odsprzedany ani przekazany innej osobie i nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani kwotę w Bitcoinach inne niż określone w niniejszych Zasadach.

 5. Warunki mogą ulec zmianie: Firma Luno zastrzega sobie prawo do wstrzymania, unieważnienia, anulowania, zawieszenia, korekty lub modyfikacji Promocji w dowolnym momencie.

 6. Wypłata Nagrody: Po pomyślnej realizacji Kodu promocyjnego określona w Promocji Nagroda zostanie wypłacona do portfela Luno Wallet klienta.


Powiązane artykuły

Zarejestruj się, by otrzymać portfel Luno Wallet

Zweryfikuj moją tożsamość

Jak mogę wpłacić pieniądze do swojego portfela Luno Wallet?


Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc

Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć.
Już teraz rozpocznij kupowanie, przechowywanie i poznawanie Bitcoina i Ethereum.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo