Centrum Pomocy

Witaj! Jak możemy Ci pomóc?

Szukaj

Korzystanie z usługi Luno P2P Peer-to-Peer

Tutaj znajdziesz krótką listę często zadawanych pytań dotyczących nowej usługi Luno Peer-to-Peer (Usługa P2P). Warunki prawne związane z korzystaniem z Usługi P2P otrzymasz w wiadomości e-mail wysłanej z adresu [email protected].

Czym jest Usługa P2P Luno?

Nasza Usługa P2P łączy bezpośrednio klientów Luno w Malezji, pozwalając na dokonywanie między nimi transakcji handlowych — sprzedaży lub zakupu kryptowalut. Luno uczestniczy w transakcjach jako zaufana strona trzecia i ułatwia handel, przechowując sprzedawaną kryptowalutę w depozycie (Escrow) do momentu zapłaty przez kupującego kwoty wymaganej przez sprzedawcę.

Szczegółowy opis działania usługi znajduje się w Warunkach świadczenia usług P2P, które zostaną udostępnione uczestnikom zanim otrzymają oni dostęp do Usługi P2P i rozpoczną korzystanie z niej. Warunki świadczenia usług P2P dotyczą wszystkich czynności związanych z Usługą P2P. Uczestnicy muszą przeczytać i zrozumieć te warunki.

Dlaczego uruchamiamy usługę Luno P2P?

Współpracując z bankami, by reaktywować usługę wpłat na rachunek bankowy, Luno równocześnie uruchamia Usługę P2P, by tymczasowo zapewnić naszym klientom inny bezpieczny sposób zakupu i sprzedaży kryptowalut.

Uwaga: Reaktywacja usługi wpłat pozostaje naszym głównym priorytetem.

Jakie są zalety Usługi P2P związane z bezpieczeństwem?

Usługa P2P Luno jest bezpieczniejsza niż dokonywanie bezpośrednich transakcji pomiędzy stronami, ponieważ Luno uczestniczy w transakcjach dokonywanych w ramach Usługi P2P jako gwarant (Escrow). Gdy sprzedawca i kupujący uzgodnią transakcję, sprzedawca przeleje kryptowalutę (BTC lub ETH) do Luno w celu przechowania jej w depozycie (Escrow). Luno przekaże kupującemu zdeponowaną kryptowalutę dopiero po otrzymaniu przez sprzedawcę płatności w wysokości odpowiadającej cenie zakupu.

W razie jakichkolwiek sporów między stronami, Luno wystąpi w roli zaufanej strony trzeciej, by dokonać mediacji i rozwiązać spór na podstawie dowodów otrzymanych od stron transakcji, zgodnie z Warunkami świadczenia usług P2P.

Jak mogę skorzystać z tej usługi?

Usługa jest dostępna dla wybranych klientów Luno, którzy otrzymali zaproszenie. Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące usługi, skontaktuj się z działem wsparcia pod adresem [email protected] Skontaktuje się z Tobą przedstawiciel firmy Luno.

Jakie kryptowaluty są obsługiwane w ramach Usługi P2P?

Luno wspiera obecnie tylko waluty Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH). Dotyczy to także Usługi P2P.

Jakie są opłaty?

Pobieramy opłatę Escrow płatną w BTC i wynoszącą 1% prowizji od całkowitej wartości transakcji. Opłatę ponosi kupujący i jest ona odliczana od kwoty sprzedawanej kryptowaluty przed przelaniem jej sprzedającemu.

W razie niespełnienia przez kupującego lub sprzedawcę wymogów określonych w Warunkach świadczenia usług P2P, mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty manipulacyjne. Więcej informacji o opłatach manipulacyjnych można znaleźć w Warunkach świadczenia usług P2P.

Jak mogę sprzedać kryptowalutę za pomocą Usługi P2P?

Jeśli chcesz sprzedać kryptowalutę za pomocą Usługi P2P, możesz przesłać zlecenie sprzedaży bezpośrednio do Luno. Zgodnie z Warunkami świadczenia usług P2P, Luno udostępni Twoje zlecenie sprzedaży wszystkim uczestnikom Usługi P2P. Otrzymasz informację od Luno, jeśli znajdzie się kupujący, który będzie chciał zrealizować transakcję na warunkach określonych w Twoim zleceniu sprzedaży. Będziesz wówczas musieć zdeponować swoją kryptowalutę w portfelu Escrow Luno, by zainicjować sprzedaż.

Po otrzymaniu przez Luno przelewu kryptowaluty, poinstruujemy kupującego, by dokonał na Twoją rzecz wpłaty w kwocie równej cenie zakupu. Gdy otrzymasz płatność, Luno przekaże kupującemu zdeponowaną kryptowalutę, by sfinalizować transakcję.

Szczegółowe informacje o procesach związanych z handlem w ramach Usługi P2P Luno i wymogach z nią związanych są zawarte w Warunkach świadczenia usług P2P.

Jak mogę kupić kryptowalutę za pomocą Usługi P2P?

Jeśli chcesz kupić kryptowalutę za pomocą Usługi P2P, możesz przesłać zlecenie zakupu bezpośrednio do Luno. Zgodnie z Warunkami świadczenia usług P2P, Luno udostępni Twoje zlecenie zakupu wszystkim uczestnikom Usługi P2P. Otrzymasz informację od Luno, jeśli znajdzie się sprzedawca, który będzie chciał zrealizować transakcję na warunkach określonych w Twoim zleceniu zakupu. Luno następnie poinstruuje sprzedawcę, by przelał kryptowalutę do Luno w celu przechowania jej w depozycie (Escrow).

Po otrzymaniu przez Luno przelewu kryptowaluty, przekażemy Ci dane rachunku bankowego sprzedawcy, na który będziesz musieć dokonać płatności w MYR w kwocie równej cenie zakupu. Następnie musisz dostarczyć nam dowód zapłaty.

Gdy sprzedawca otrzyma płatność, Luno przekaże Ci zdeponowaną kryptowalutę, by sfinalizować transakcję.

Szczegółowe informacje o procesach związanych z handlem w ramach Usługi P2P Luno i wymogach z nią związanych są zawarte w Warunkach świadczenia usług P2P.

W jakim przypadku zlecenie może zostać anulowane?

Zarówno jako kupujący, jak i jako sprzedawca, możesz anulować swoje zlecenie w dowolnym momencie, zanim kryptowaluta zostanie przelana do Luno w celu przechowania jej w depozycie (Escrow). Po otrzymaniu kryptowaluty przez Luno, ani kupujący, ani sprzedawca nie mogą anulować zlecenia.

Jaka jest minimalna wartość transakcji w ramach usługi Luno P2P?

Minimalna kwota transakcji w Usłudze P2P wynosi obecnie 1 BTC, 30 ETH lub 25 000 MYR, którakolwiek z tych wartości jest najniższa. Zastrzegamy możliwość dokonywania okresowych zmian minimalnej kwoty transakcji, zgodnie z Warunkami świadczenia usług P2P.

W jakich godzinach można dokonywać transakcji?

Usługa jest dostępna wyłącznie od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 16:00 czasu GMT+8. Usługa nie jest dostępna w weekendy i święta państwowe.


Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc

Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć.
Już teraz rozpocznij kupowanie, przechowywanie i poznawanie Bitcoina i Ethereum.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo