Centrum Pomocy

Witaj! Jak możemy Ci pomóc?

Szukaj

Warunki konkursu Lunosaur

Do konkursu #Lunosaur (dalej „Konkurs”) organizowanego przez Luno Pte Ltd (dalej „Luno”) mają zastosowanie następujące zasady. Zastosowanie mają Warunki użytkowania i Polityka prywatności Luno, a ponadto wyrażasz zgodę na stosowanie się do poniższych Zasad podczas udziału w Konkursie.


 1. Niezbędne warunki. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie klienci Luno posiadający konta poziomu 1 lub wyższego w obsługiwanych przez nas krajach lub w innych lokalizacjach, w których Luno udostępnia Konkurs, i spełniający Warunki użytkowania Luno.

 2. Zgoda na Zasady. Uczestnicząc w niniejszym Konkursie, wyrażasz zgodę na stosowanie się w pełni i bezwarunkowo do niniejszych Zasad oraz oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz niezbędne warunki określone powyżej. Dodatkowo zgadzasz się zaakceptować dowolną decyzję Luno dokonaną zgodnie z niniejszymi Zasadami jako ostateczną i wiążącą.

 3. Uczestnictwo w Konkursie. Aby wziąć udział w Konkursie, musisz stworzyć swojego dinozaura origami („Lunosaur”) zgodnie z instrukcjami składania dostępnymi tutaj. Po jego wykonaniu musisz stworzyć jedną lub więcej oryginalnych scenek z Twoim Lunosaurem przedstawiających Twoje wyobrażenie o tym, jak Bitcoin może zastąpić istniejące waluty krajowe lub regionalne (waluty lokalne) emitowane lub kontrolowane przez rządy, stając się walutą potencjalnego przyszłego systemu finansowego. Scenki te muszą zostać utrwalone w postaci zdjęć lub filmików i udostępnione z hashtagiem #Lunosaur w jednym z serwisów: Facebook, Instagram lub Twitter. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że udostępniony plik jest pozbawiony błędów, a format pliku umożliwia jego otwarcie/odtworzenie. Zastrzegamy możliwość dyskwalifikacji wedle własnego uznania zgłoszeń, które są niekompletne, nie dają możliwości otwarcia/odtworzenia lub nie są zgodne z niniejszymi Zasadami.

 4. Wiele zgłoszeń. Możesz zgłosić się do Konkursu dowolną ilość razy, lecz możesz udostępnić to samo zdjęcie lub filmik na danej platformie tylko jeden raz. To samo zdjęcie lub filmik może zostać udostępnione na każdej z platform — Facebook, Instagram i/lub Twitter — pod warunkiem, że zostanie przesłane na daną platformę tylko jeden raz.

 5. Treści własne. Uczestnicząc w niniejszym Konkursie, zapewniasz, że Twoje zgłoszenie stanowi Twoje oryginalne dzieło i nie łamie praw własności intelektualnej żadnej strony trzeciej.

 6. Czas trwania. Konkurs rozpocznie się 15 października 2018 r. i zakończy 18 listopada 2018 r. Luno zastrzega prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu zakończenia Konkursu wedle własnego uznania.

 7. Nagrody.

  1. Uczestnicy Konkursu mają możliwość wygrania nagrody głównej w postaci 1 Bitcoina.

  2. Luno może, wedle własnego uznania, przyznać uczestnikom dodatkowe nagrody po zakończeniu Konkursu. Kwoty i postać tych dodatkowych nagród mogą się różnić, lecz zostaną Ci oznajmione w razie wskazania Cię jako zwycięzcy danej nagrody.

 8. Zobowiązanie do niedokonania szkód. Uczestnicząc w niniejszym Konkursie, zobowiązujesz się ściśle przestrzegać instrukcji przekazanych przez Luno dotyczących tworzenia dinozaura origami ze środków płatniczych waluty lokalnej. Zobowiązujesz się do nieuszkodzenia i niezniszczenia w jakikolwiek sposób środków płatniczych waluty lokalnej wykorzystanych przez Ciebie do celów związanych z niniejszym Konkursem. Luno zastrzega prawo do dyskwalifikacji uczestnika w razie podejrzenia lub ustalenia faktu nieodwracalnego uszkodzenia środków płatniczych waluty lokalnej wykorzystanych w zdjęciu lub filmiku zgłoszonym do Konkursu.

 9. Wybór zwycięzcy. Po zakończeniu Konkursu Luno wybierze zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną, a także uczestników otrzymujących wszelkie dodatkowe nagrody. Wybór zwycięzców zostanie dokonany przez Luno wedle własnego uznania. Przed ogłoszeniem zwycięzców Luno może, wedle własnego uznania, opublikować zdjęcia i/lub filmiki uczestników będących kandydatami na zwycięzców, zgodnie z poniższą klauzulą 11 (Ogłoszenie zwycięzcy).

 10. Powiadomienie zwycięzcy. Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail i mediów społecznościowych w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od ich wyboru. Luno nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez dowolnego zwycięzcę powiadomienia, jeśli zostanie ono uznane za spam, niechcianą pocztę bądź zablokowane przez inne ustawienia bezpieczeństwa lub jeśli zwycięzca przekaże nieprawidłowe lub niedziałające dane kontaktowe. W razie niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą lub jeśli zwycięzca nie spełni niezbędnych warunków bądź nie odbierze nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu przesłania powiadomienia o nagrodzie, bądź też nie prześle w określonym czasie uzupełnionych formularzy związanych z zakończeniem konkursu, nagroda może przepaść i może zostać wybrany inny zwycięzca.

 11. Ogłoszenie zwycięzcy. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronach Luno w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter. Jeśli zostaniesz zwycięzcą, lecz nie chcesz, by Luno upubliczniło Twoje imię i nazwisko, musisz poinformować nas o tym niezwłocznie po przesłaniu przez nas powiadomienia o wybraniu Cię jako zwycięzcy.

 12. Formularz związany z zakończeniem konkursu. W razie wybrania Cię jako zwycięzcy, będziesz musieć uzupełnić formularz związany z zakończeniem konkursu. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu formularza przez Luno nagroda zostanie Ci przekazana w następującym czasie:

  1. 48 godzin w przypadku nagrody głównej;

  2. w przypadku wszelkich nagród dodatkowych czas przekazania może się różnić w zależności od regionu zamieszkania zwycięzcy. Szacowany czas przekazania nagrody zostanie Ci oznajmiony po przekazaniu przez Ciebie adresu dostarczenia, zgodnie z poniższą klauzulą 13 (Przekazanie nagród).

 13. Przekazanie nagród. W razie wybrania Cię jako zwycięzcy, możemy wymagać od Ciebie przekazania nam adresu, na który możemy dostarczyć Twoją nagrodę przesyłką kurierską. Może to być jakikolwiek adres, na który możesz otrzymywać przesyłki. Przesyłka będzie zaadresowana wyłącznie do Ciebie. (Nie prześlemy jej do żadnej strony trzeciej). Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że przekazany nam adres jest prawidłowy. Luno nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie otrzymasz przesyłki w wyniku przekazania nam nieprawidłowego adresu.

 14. Przekazanie przez Ciebie praw. Uczestnicząc w Konkursie, przekazujesz Luno — oraz każdemu podmiotowi działającemu w imieniu Luno — wyłączne prawa do wykorzystania Twoich zdjęć i/lub filmików zgłoszonych do Konkursu w dowolnych celach, w tym między innymi celach marketingowych i promocyjnych. Zobowiązujesz się nie udzielać jakiejkolwiek stronie trzeciej praw do wykorzystania Twoich zdjęć i/lub filmików w jakichkolwiek celach.

 15. Wykorzystanie wielu kont. Każda osoba, którą podejrzewa się bądź co do której stwierdzi się wykorzystywanie wielu kont w serwisach Facebook i/lub Instagram i/lub Twitter do udziału w Konkursie, zostanie zdyskwalifikowana.

 16. Niezbywalność. Każda nagroda jest niezbywalna, nie podlega zwrotowi i nie może zostać zamieniona na gotówkę lub inny produkt. Jeśli zostaniesz zwycięzcą, możemy wymagać od Ciebie potwierdzenia tożsamości przez przekazaniem Ci nagrody.

 17. Dane osobowe. Wszelkie dane osobowe przekazane nam do celów związanych z Konkursem, w tym między innymi Twoje imię i nazwisko, wiek, adres (w tym kod pocztowy), numer telefonu i/lub adres e-mail, zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z Konkursem i zgodnie z naszą Polityką prywatności.

 18. Pracownicy Luno. Pracownicy, przedstawiciele i/lub konsultanci Luno lub jakiejkolwiek spółki zależnej lub strony powiązanej, ich członkowie najbliższej rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo), małżonkowie, partnerzy życiowi, partnerzy biznesowi i wspólnicy (dalej łącznie „Strony Luno”) nie mogą brać udziału w tym Konkursie. Zdjęcia lub filmiki wykonane przez Strony Luno nie będą dopuszczone do Konkursu, niezależnie od tego, czy takie zdjęcia lub filmiki są udostępnione na kontach Luno w serwisach Facebook, Instagram i/lub Twitter.

 19. Platformy. Żaden z serwisów Facebook, Instagram lub Twitter nie sponsoruje, nie poleca, nie zarządza ani nie jest powiązany w jakikolwiek sposób z tym Konkursem.

Prawo właściwe. Niniejsze Zasady są podporządkowane prawu Singapuru i interpretowane zgodnie z nim. Sądami właściwymi dla wszelkich sporów wynikających z niniejszych Zasad są wyłącznie sądy Singapuru.


Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc

Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć.
Już teraz rozpocznij kupowanie, przechowywanie i poznawanie Bitcoina i Ethereum.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo