Terug naar Leerportaal

Hoe wordt de prijs van Bitcoin berekend?

Veel mensen vragen zich af hoe de prijs van Bitcoin wordt berekend. Maar het werkt niet anders dan met andere valuta's of activa. Laten we eens kijken hoe de prijzen worden bepaald; bijvoorbeeld de prijs van sinaasappels.

Als uitgangspunt zou je de prijs van een sinaasappel op basis van twee zaken kunnen afleiden: voor welke prijs is iemand bereidt deze te verkopen en tegen welke prijs wil iemand de sinaasappels aankopen? Wanneer Jan hem voor USD 2,50 wil verkopen en Sarah er maar USD 2,00 voor wil betalen, is er uiteraard geen deal. Maar wanneer ze een prijs overeen kunnen komen waar beide tevreden mee zijn, USD 2,25 bijvoorbeeld, zal de transactie plaatsvinden. Daarnaast spelen allerlei randzaken mee in de bepaling van de prijs. In de winter zijn er wellicht meer mensen die sinaasappels willen kopen maar is het aanbod kleiner. Hierdoor zal de prijs kunnen stijgen.

Bitcoin en andere valuta verschillen van sinaasappels omdat ze ‘homogeen’ kunnen worden genoemd: elke dollar is identiek aan iedere andere dollar. Zo is ook elke Bitcoin gelijk aan de andere. Sinaasappels daarentegen kunnen in grootte en kwaliteit verschillen. Dit alles betekent dat het eenvoudiger is om de prijs van een valuta als Bitcoin te bepalen. Hoewel er ook hierbij randzaken voordoen, met name gekeken naar macro economische factoren. Hoe dan ook bepalen slechts de koper en de verkoper samen wat de overeen te komen prijs zal zijn.

Veel mensen realiseren zich wellicht niet dat andere valuta's precies hetzelfde werken: wanneer je een munt of briefje van eigen lokale valuta in de hand houdt zijn er op hetzelfde moment miljoenen mensen die die valuta kopen en verkopen. Dus hoewel het als stabiel zou kunnen worden beschouwd verandert de waarde ervan voortdurend. Wanneer je in een wisselkantoor dollars om wil wisselen voor een andere munteenheid betaal je de ene dag 10 lokale munteenheden voor een dollar, de andere dag misschien 11 of 9. Bitcoin werkt in principe op precies dezelfde wijze.

Bitcoin werkt op dezelfde manier als buitenlands geld.

Start nu met het ontdekken,
aankopen en aanhouden van Bitcoin en Ethereum bij Luno.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo