Terug naar Leerportaal

Wat zijn smart-contracts?

Wat zijn smart-contracts?

Zoals vermeld in een eerder artikel is het doel van Ethereum een platform te vormen waarop smart-contracts kunnen worden uitgevoerd. Maar wat zijn smart-contracts? We leggen met een simpel voorbeeld uit wat Ethereum in de toekomst zou kunnen bewerkstelligen.

Ethereum is in principe bedoeld het dagelijks leven efficiënter te maken door dagelijkse processen te automatiseren en tussenpersonen of systemen overbodig te maken. Denk aan tussenpersonen binnen het juridische systeem, het financiële systeem, computersystemen of dergelijke.

Laten we bijvoorbeeld aannemen dat Jan de volgende documenten in de Ethereum-blockchain heeft bewaard: zijn identiteitsdocumenten, zijn testament en de eigendomsakte voor zijn huis. We nemen aan dat, op de dag dat hij sterft, ook zijn overlijdensakte in de blockchain wordt geüpload.

De procedures die moeten plaatsvinden om het vermogen van Jan over te dragen zijn administratief intensief omdat er verschillende betrokken partijen zijn. Dit kunnen juridische professionals, de overheid, belastingautoriteiten en de eigendomsregistrator zijn, vaak trage en ondoorzichtige partijen.

Omdat al deze documenten in de Ethereum-blockchain worden opgeslagen, is er echter iets interessants mogelijk. Zodra de overlijdensakte van Jan officieel is uitgegeven en in de blockchain is geüpload, kan Jans testament direct ten uitvoer worden gebracht.

Als we ervan uitgaan dat Jan zijn huis aan zijn naaste familie heeft nagelaten, kan de eigendom van het huis via het Ethereum-netwerk automatisch aan zijn naaste familie worden overgedragen. Zo erven de nabestaanden Jan’s huis precies op de manier waarop hij dat wilde, zonder dat er een juridische professional bij komt kijken.

De tijd en middelen die worden bespaard omdat er niet hoeft te worden gewacht tot de naaste familie van Jan, de juridische professionals en de eigendomsregistrator contact met elkaar hebben gehad en deze transactie hebben voorbereid en uitgevoerd, is immens.

Er zijn ondertussen behoorlijk wat fascinerende projecten in ontwikkeling, maar er werkt momenteel niets op zo’n grote schaal . Er zal nog veel moeten gebeuren willen zaken op hun plaats vallen voordat dit op grotere schaal gebruikt kan gaan worden en er sprake is massa adoptie. Het valt daarbij ook af te wachten welke rol Ethereum in dit geheel zal gaan spelen.

Smart-contracts werden door Nick Szabo voor het eerst voorgesteld in 1996.

Slimme contracten werden voor het eerst voorgesteld door Nick Szabo in 1996.

Start nu met het ontdekken,
aankopen en aanhouden van Bitcoin en Ethereum bij Luno.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo