Terug naar Leerportaal

Wat is Ethereum?

Wat is Ethereum?

Ethereum lijkt op veel manieren op Bitcoin. Het is een openbaar peer-to-peernetwerk of -blockchain met zijn eigen cryptomunt, Ether genaamd. Ethereum werd in 2014 gecreëerd door Vitalik Buterin en het doel van Ethereum is om een platform te zijn waarop slimme contracten kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Ethereum is simpelweg bedoeld als wereldcomputer.

Waar Bitcoin een lijst met saldi en transacties in zijn blockchain bewaart, is de Ethereum-blockchain ontworpen om verschillende soorten gegevens te bewaren. Deze gegevens kunnen worden bekeken en gebruikt door computerprogramma’s die in de Ethereum-blockchain worden uitgevoerd. Deze programma’s worden decentrale apps of dapps genoemd.

Ontwikkelaars over de hele wereld kunnen in de Ethereum-blockchain decentrale applicaties ontwikkelen en uitvoeren. De bedoeling ervan is om financiën, persoonlijke informatieopslag, bestuur en meer te verbeteren door het transparante karakter van een blockchain te gebruiken.

Ethereum is bedoeld als wereldcomputer.

Start nu met het ontdekken,
aankopen en aanhouden van Bitcoin en Ethereum bij Luno.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo