Terug naar Leerportaal

Waar komt Ethereum vandaan?

Waar komt Ethereum vandaan?

Ethereum werd voor het eerst genoemd in 2013 in een witboek van Vitalik Buterin, een ontwikkelaar die op dat moment aan Bitcoin werkte.

Buterin vond dat Bitcoin meer aanpasbaar moest worden gemaakt. Hij vond dat Bitcoin meer dan gewoonweg een vermogensreserve moest zijn en dat het de functies van een slim contract moest hebben om automatisch te kunnen bepalen wanneer betalingen moesten gebeuren, bijvoorbeeld. Dit project ging voor Bitcoin niet door, waardoor Buterin in 2014 Ethereum creëerde.

Ethereum verrichtte pionierswerk in wat bekend staat als een ‘initial coin offering’ (of ICO), waarbij aan initiële investeerders ongeveer 60 miljoen Ether-tokens werden verkocht terwijl het project nog in ontwikkeling was. Dit veroorzaakte een grote stimulans om het ecosysteem van Ethereum te ontwikkelen en verder te promoten terwijl de juridische en ontwikkelingskosten werden betaald.

Sindsdien is Ethereum aanzienlijk gegroeid. Er werden verschillende andere projecten gelanceerd en deze begonnen met de ontwikkeling van het Ethereum-platform, met wisselend succes.

Ethereum verrichte pionierswerk in ‘initial coin offering’ (ICO).

Start nu met het ontdekken,
aankopen en aanhouden van Bitcoin en Ethereum bij Luno.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo