Het Luno-leerportaal

Wij spreken jouw taal.
Glossary icon

Leer de taal in verband met cryptomunten

In deze woordenlijst vind je veelgebruikte termen die je in de cryptomuntenwereld kunt tegenkomen.

Terug naar Leerportaal

‘‘

‘Multi-signature’/multisig
In portemonnees verwijst ‘multiple signature’ (of multisig) naar de vereiste van meerdere goedkeuringen (meestal van verschillende mensen) om met succes een transactie in een blockchain te verzenden. Bijvoorbeeld, je hebt 5 personen die bevoegd zijn om Bitcoin vanuit een MultiSig-portemonnee te verzenden, maar minstens 3 van deze 5 moeten een transactie goedkeuren voordat deze wordt toegelaten.

‘Segregated Witness’ (Segwit)
SegWit is een functie van bepaalde blockchain-protocollen (inclusief Bitcoin en Litecoin), die een deel van de transactiegegevens uit het hoofdblok verwijdert waardoor de effectieve omvang van de transactie wordt verkleind. Hierdoor passen er meer transacties in één enkel blok zonder dat het blok moet worden vergroot.

Aa

Altcoin
Een cryptomunt die niet Bitcoin is. Er zijn duizenden altcoins met verschillende waarden en use cases.

Arbitrage
Het gelijktijdig aan- en verkopen van effecten, geld of goederen in verschillende marktgebieden om te profiteren van verschillende prijzen voor hetzelfde actief.

Bb

Bieden
Een kooporder.

Bitcoin
De eerste cryptomunt, gebouwd op een blockchain en beperkt tot 21 miljoen eenheden. Bitcoin is de originele cryptomunt, gecreëerd door Satoshi Nakamoto in 2009.

Bitcoin Cash
Een cryptomunt die zich op 1 augustus 2017 van Bitcoin afsplitste, met een grotere blokgrootte zodat miners meer transacties per blok kunnen verwerken.

Blockchain
Een decentraal netwerk waarin transacties worden geregistreerd zoals in een traditioneel grootboek. Deze transacties kunnen om het even welke verplaatsing van geld, goederen of beveiligde gegevens inhouden.

Blokken
Bevatten transactionele informatie. Blokken kunnen als de pagina’s van een grootboek worden beschouwd.

Beloning per blok
De nieuwe munten uitgegeven aan miners als ze met succes een blok van transacties in het Bitcoin-netwerk (of dat van andere cryptomunten) hebben gemined.

Beloningshalvering
Ongeveer om de vier jaar wordt de snelheid waarmee nieuwe Bitcoin wordt uitgegeven, gehalveerd. Dit is ook waarom Bitcoin als deflatoir wordt beschouwd.

Cc

Cryptomunt
Elke digitale munt die cryptografie gebruikt om transacties te valideren en te beveiligen.

Cryptografie
Het oefenen en bestuderen van technieken voor veilige communicatie in aanwezigheid van derden, tegenstanders genoemd. In de context van cryptomunten valideert en beveiligt cryptografie de transactie-informatie.

Dd

Decentraal
Een besturingsprotocol, gekenmerkt door het verdelen van het beheer en de bevoegdheid over alle deelnemers. Bitcoin is gedecentraliseerd omdat een heleboel verschillende miners het netwerk beveiligen. In tegenstelling tot een gecentraliseerd netwerk, zoals bij bankieren, waarin een bevoegdheid als de centrale bank beslissingen neemt.

Ee

Ethereum
Ethereum werd gecreëerd door Vitalik Buterin en is een gedistribueerd computerplatform, een blockchain gebouwd om transacties en andere informatie, zoals slimme contracten, te verwerken. Bekijk onze reeks op het leerportaal over Ethereum.

Ff

Fiat
Conventioneel of door de overheid uitgegeven geld (je lokale valuta).

Fork
We spreken van een fork als een groep deelnemers (miners) een andere versie van de software (protocol) uitvoert. Als de nieuwe versie achterwaarts compatibel is (als deze met succes gegevens uit eerdere versies van de blockchain kan gebruiken) dan is het een soft fork en blijven alle deelnemers in dezelfde blockchain. Als de nieuwe versie niet met de bestaande blockchain werkt, is het een hard fork en wordt de blockchain in twee afzonderlijke ketens opgesplitst.

Gg

Grootboek
Een transactiebestand.

Hh

Handelsplatform
Een plaats waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten om een actief te kopen en te verkopen, zoals Bitcoin, aandelen of derivaten.

Hardwareportemonnee
Dit is een alternatief voor je normale portemonnee voor cryptomunten, een speciaal fysiek apparaat waarin privésleutels worden bewaard (meestal offline voor extra beveiliging).

Hash
(Zelfstandig naamwoord) Een cryptografisch algoritme.
(Werkwoord) Het uitvoeren van het cryptografische algoritme op bepaalde gegevens. Lees hier meer.

Hashrate
De hashrate meet hoe krachtig een (Bitcoin)-machine van een miner is. Concreet meet deze het aantal keren dat een hashfunctie per seconde kan worden berekend. De verwachte winst van een miner is recht evenredig met de hashrate. Hashrate wordt ook gebruikt om te meten hoeveel computerkracht een specifieke blockchain beveiligt.

Hodl
Dit betekent je Bitcoin bijhouden (niet verkopen). De term werd populair in 2010 toen een spelfout in een Bitcoin forum viraal ging. De spelfout werd opnieuw aangepast als een acroniem voor 'Hold on for dear life' (bijhouden alsof je leven ervan afhangt).

Ii

ICO/tokenverkoop
‘Initial coin offering’ (of ICO) is de verkoop van tokens in een blockchain voordat ze worden uitgegeven. Het publiek kan deze tokens in een ICO betalen en ze worden later aan deelnemers verstrekt.

Ll

Luchtbel
Als de prijs van een actief wordt opgedreven en de werkelijke waarde van dat actief overschrijdt. Als een luchtbel 'springt', dalen de prijs drastisch.

Limietorder
Een order geplaatst door zowel de hoeveelheid als de prijs te vermelden waartegen je wilt verhandelen. Afhankelijk van de vermelde prijs kan de limietorder onmiddellijk worden verhandeld tegen bestaande orders in het orderboek (in dat geval is het een taker-order) of kan het zelf in het orderboek worden ingevoegd in afwachting van andere orders om tegen te verhandelen (in dat geval is het een maker-order).

Mm

Moeilijkheidsgraad
De nodige inspanning om blokken te minen. Verschillende cryptomunten implementeren verschillende methoden om de moeilijkheidsgraad aan te passen. Bij Bitcoin wordt de moeilijkheidsgraad van mining ongeveer om de twee weken aangepast om ervoor te zorgen dat wijzigingen in het aantal miners dat transacties verwerkt, de snelheid waarmee nieuwe Bitcoin in omloop wordt gebracht niet drastisch verhoogt.

Maker-order
Dit is een limietkooporder onder de marktprijs of een limietverkooporder boven de marktprijs. De order wacht in het orderboek en wordt daarom geacht de markt te 'maken'.

Marktorder
Een order geplaatst door alleen de hoeveelheid te vermelden die je wilt verhandelen. De order wordt onmiddellijk uitgevoerd tegen de best beschikbare koers op de markt. Met andere woorden, de marktorder komt overeen met bestaande orders die in het orderboek wachten. Een marktorder is altijd een taker-order.

Mining
Het gebruik van computerhardware om transacties in een blockchain te verwerken (Bitcoin of anderszins). Miners doen dit om miningbeloningen en winst te ontvangen.

Minerkosten
Miners verdienen beloningen per blok bij het oplossen van blokken. Daarnaast verdienen deze miners ook vrijwillige vergoedingen betaald door mensen die munten willen sturen. Dit stimuleert miners om transacties met de hoogste tarieven in blokken op te nemen wanneer het netwerk overbelast is.

Nn

Node
Een apparaat met een kopie van de blockchain erop dat informatie met andere nodes in het netwerk deelt. De node minet niet per se cryptomunten, maar draagt wel bij aan de decentralisatie en dus de veiligheid van de blockchain. Alle miners zijn nodes maar niet alle nodes zijn miners.

Oo

Offline opslag
Een portemonnee die offline wordt bewaard. Dit is een beveiligingsmaatregel om onbevoegde toegang te voorkomen.

Order
Een instructie om via een handelsplatform te verhandelen (kopen of verkopen) (bijv. de beurs). We verhandelen Bitcoin meer bepaald tegen lokale munten, bijvoorbeeld op het Luno-handelsplatform.

Openbare sleutel
Een openbare sleutel is een digitale code die op unieke wijze een portemonnee in een blockchain identificeert; dit is het adres van de portemonnee. Dit is het adres dat je geeft aan iemand die jou cryptomunten wil sturen.

Pp

Privésleutel
Een privésleutel is een digitale code, een wachtwoord bijvoorbeeld, die wordt gebruikt om transacties met cryptomunten in een blockchain goed te keuren. Deze code, die geheim moet worden gehouden, geeft de eigenaar de bevoegdheid om munten vanuit een specifieke portemonnee te verzenden.

Portemonnee
Software waarmee je cryptomunten verstuurt en ontvangt. Denk eraan, deze munten worden in de blockchain bewaard. De portemonnee bevat de privésleutels die de eigenaar de bevoegdheid geven om deze munten naar een andere portemonnee te sturen.

Ss

Satoshi
(persoon) Satoshi Nakamoto is de persoon die als de uitvinder van Bitcoin wordt beschouwd. Het is een pseudoniem. De identiteit van de uitvinder van Bitcoin is onbekend.
(eenheid) Een satoshi is ook de kleinste eenheid waarin een Bitcoin deelbaar is. 1 Satoshi = 0,00000001 Bitcoin.

SHA256
Het SHA (’Secure Hash Algorithm’) dat Bitcoin gebruikt. Zie hash.

Slim contract
Een softwareprogramma dat in een blockchain is aangemaakt en door een adres wordt geïdentificeerd. Transacties in de blockchain kunnen het contract op verschillende manieren uitvoeren, bijvoorbeeld door cryptomunten of gegevens naar het adres van het contract te sturen. Als het wordt uitgevoerd, kan een slim contract op zijn beurt meer transacties verzenden of andere slimme contracten uitvoeren.

Spreiding
Dit is het verschil (of de kloof) tussen de prijs van de hoogste kooporder (zie bieden) en de prijs van de laagste verkooporder (zie vragen). Minder spreiding is een teken van een gezonde of stabiele markt.

Tt

Taker-order
Dit is ofwel een kooporder tegen/boven de marktprijs of een verkooporder tegen/onder de marktprijs. Deze order wordt onmiddellijk uitgevoerd zonder wachten in het orderboek. Omdat deze met de maker-order overeenkomt en ze van de markt haalt, spreekt men van een ‘taker-order’.

Token
Over het algemeen is een token een cryptomunt die niet door zijn eigen blockchain wordt ondersteund, maar door de functionaliteit van de blockchain van een andere munt wordt aangeboden. Bijvoorbeeld ERC20-tokens aangeboden door slimme contracten in de Ethereum-blockchain.

Transactiebevestiging
Ongeveer om de tien minuten (bij Bitcoin wel te verstaan - de bloktijden van andere blockchains kunnen variëren), wordt er door het miningproces een nieuw blok aangemaakt en aan de blockchain toegevoegd. Dit blok controleert en registreert elke nieuwe transactie. Omdat volgende blokken aan voorgaande blokken gekoppeld zijn, fungeert elk volgend blok als een bevestiging van zijn voorgangers. Als een transactie bijvoorbeeld in blok 101 was opgenomen en het laatste blok 110 is, wordt gezegd dat de transactie 10 bevestigingen heeft. Zo worden transacties door het (Bitcoin-)netwerk bevestigd.

Transactie-ID (of TxID)
Een identificator die wordt gebruikt om een bepaalde transactie op unieke wijze te identificeren

Tweefactorauthenticatie
Soms naar verwezen als '2FA'. Een extra beveiligingslaag, meestal naast een wachtwoord. Tweefactor gebruikt meestal een tweede apparaat (bijvoorbeeld je mobiele telefoon) om een extra eenmalige code te geven. Zowel je gebruikelijke wachtwoord als deze unieke code zijn nodig om aanmeldingstoegang of een transactie goed te keuren.

Vv

Vragen
Een verkooporder.

Start nu met het ontdekken,
aankopen en aanhouden van Bitcoin en Ethereum bij Luno.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo