Wróć do Portalu Edukacyjnego

Bitcoin jako Internet

Internet zmienił sposób życia i prowadzenia interesów, i najprawdopodobniej stanowi jedno z największych osiągnięć w historii ludzkości. Jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Internet jaki znamy dzisiaj mógł wcale nie powstać, ponieważ tworzono wtedy wiele „konkurencyjnych internetów”. Określone firmy chciały połączyć wszystkie komputery na świecie i dzielić się informacjami, ale wewnątrz własnego systemu, tak aby ludzie musieli płacić, aby uzyskać dostęp do ich własnej „autostrady informacyjnej”.

Tym, co odróżniało system, który dziś znamy jako Internet, był jego otwarty charakter, powszechna dostępność i brak właściciela, a tym samym „strażników”. To doprowadziło do tzw. „otwartej innowacji” — ludzie mogą wypróbowywać i testować nowości bez konieczności uzyskania dostępu od jakiegoś „strażnika”. W efekcie gwałtownie rozwinęła się innowacyjność i sposoby wykorzystania „otwartego” Internetu, który dzięki temu stał się dziś tak wszechobecny. Taki model oznacza również, że większość elementów Internetu jest „kompatybilnych” — tzn. Internet lub poczta e-mail, których używa jedna osoba, mogą łączyć się z tym samym Internetem lub pocztą e-mail, z których korzysta osoba w innym kraju. Można to porównać do krajów, w których mówi się różnymi językami — osoby z Niemiec i z Chin będą miały problem w porozumiewaniu się, ale jeśli obie mówią po angielsku, komunikacja będzie znacznie prostsza. Internet zasadniczo sprawił, że wszyscy mogą posługiwać się „jednym globalnym językiem”.

W tym sensie Bitcoin przypomina Internet. Po pierwsze, nie jest on niczyją własnością, a więc każdy może dowolnie z niego korzystać — nie ma żadnych „strażników”. Często określa się to mianem „zdecentralizowany”. Pozwala on również na otwartą innowację, dlatego tak wiele osób tworzy na jego podstawie firmy i aplikacje, odnotowując tak szybki wzrost. Wreszcie Bitcoin jest kompatybilny. Podobnie jak w przypadku poczty e-mail i Internetu, mój Bitcoin i Bitcoin innej osoby działają w oparciu o ten sam system, jeden wielki globalny rejestr transakcji i, w pewnym sensie, pierwszą na świecie prawdziwie globalną walutę.

It’s never too late to get started

Buy, store and learn about Bitcoin, Ethereum, XRP and Litecoin now

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo