Wróć do Portalu Edukacyjnego

Na czym polega kopanie Bitcoina?

Jak już wcześniej wspomniano, można wyobrazić sobie Bitcoina jako jeden, duży globalny rejestr, w którym zapisywane są transakcje (lub „transfer pieniędzy”) pomiędzy jedną osobą a drugą. Za każdym razem, gdy transakcje przy użyciu Bitcoina są przetwarzane w sieci Bitcoin — tzn. Bitcoin przechodzi od jednej osoby do drugiej — ktoś musi dopilnować, aby wszystkie transakcje zostały odpowiednio zaksięgowane i aby rejestry we wszystkich systemach na całym świecie były zsynchronizowane.

W przypadku Bitcoina, proces ten nie jest wykonywany przez ludzi czy firmy, ale przez tysiące komputerów na całym świecie, które są połączone z Internetem. Te komputery to tzw. „górnicy”, ale tak naprawdę powinno się je nazywać „komputerami, które przetwarzają transakcje”.

Aby proces przetwarzania przebiegał w bezpieczny sposób, komputery muszą wykonać niezwykle złożone obliczenia, które wymagają dużej mocy obliczeniowej, a tym samym dużej ilości energii oraz drogiego i wyspecjalizowanego sprzętu przetwarzającego. Ktoś — właściciel tych komputerów — musi zapłacić za cały sprzęt i energię elektryczną, dlatego należy mu się wynagrodzenie za wszystkie te koszty i wysiłki, jakie wkłada w działanie sieci. Wynagrodzenie to otrzymuje w nowo wybitych Bitcoinach — a zatem w skrócie można powiedzieć, że wszystkie nowo powstałe Bitcoiny stanowią wynagrodzenie i mechanizm zachęty do włączenia komputerów do systemu, by pomóc w przetwarzaniu transakcji.

Innymi słowy, zastanówmy się, co by się stało, gdyby duży bank zbudował największy na świecie globalny system przetwarzania transakcji: wydałby na to kilka miliardów dolarów, a następnie naliczałby wszystkim opłaty transakcyjne, aby doprowadzić do zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku kopania Bitcoina koszt takiego globalnego systemu został rozłożony na tysiące komputerów i jest zwracany w formie nowo wybitego Bitcoina. Można tu w skrócie mówić o demokratyzacji infrastruktury finansowej.

It’s never too late to get started

Buy, store and learn about Bitcoin, Ethereum, XRP and Litecoin now

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo