Wróć do Portalu Edukacyjnego

Na czym polega kopanie Ethereum?

Na czym polega kopanie Ethereum?

Jak już wcześniej wspomniano, można wyobrazić sobie Ethereum jako jeden, duży globalny rejestr, w którym zapisywane są transakcje (lub „transfer pieniędzy”) pomiędzy jedną osobą a drugą. Za każdym razem, gdy transakcje przy użyciu Ethereum są przetwarzane w sieci Ethereum — tzn. Ethereum przechodzi od jednej osoby do drugiej — ktoś musi dopilnować, aby wszystkie transakcje zostały odpowiednio zaksięgowane i aby rejestry we wszystkich systemach na całym świecie były zsynchronizowane.

W przypadku Ethereum proces ten nie jest wykonywany przez ludzi czy firmy, ale przez tysiące komputerów na całym świecie, które są połączone z Internetem. Te komputery to tzw. „górnicy”, ale tak naprawdę powinno się je nazywać „komputerami, które przetwarzają transakcje”. Aby proces przetwarzania przebiegał w bezpieczny sposób, komputery muszą wykonać niezwykle złożone obliczenia, które wymagają dużej mocy obliczeniowej, a tym samym dużej ilości energii oraz drogiego i wyspecjalizowanego sprzętu przetwarzającego. Ktoś — właściciel tych komputerów — musi zapłacić za cały sprzęt i energię elektryczną, dlatego należy mu się wynagrodzenie za wszystkie te koszty i wysiłki, jakie wkłada w działanie sieci. Wynagrodzenie to uzyskuje w nowo wybitych Ethereum — a zatem w skrócie można powiedzieć, że wszystkie nowo powstałe Ethereum stanowią wynagrodzenie i mechanizm zachęty do włączenia komputerów do systemu, by pomóc w przetwarzaniu transakcji.

Innymi słowy, zastanówmy się, co by się stało, gdyby duży bank zbudował największy na świecie globalny system przetwarzania transakcji: wydałby na to kilka miliardów dolarów, a następnie naliczałby wszystkim opłaty transakcyjne, aby doprowadzić do zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku kopania Ethereum koszt takiego globalnego systemu został rozłożony na tysiące komputerów i jest zwracany w formie nowo wybitych Ethereum. Można tu w skrócie mówić o demokratyzacji infrastruktury finansowej.

Kopanie Ethereum = przetwarzanie transakcji.

Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć.
Już teraz rozpocznij kupowanie, przechowywanie i poznawanie Bitcoina i Ethereum.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo