Wróć do Portalu Edukacyjnego

Skąd pochodzi Bitcoin?

Bitcoin został „wynaleziony” przez osobę lub grupę osób o nazwie „Satoshi Nakamoto”. Czy ktokolwiek wie, kto się tak naprawdę pod nią kryje? Mimo wielu artykułów i dochodzenia w celu zdemaskowania tej osoby (osób), nadal nie można bezsprzecznie określić tożsamości wynalazcy. Czy to ma jakieś znaczenie? Ani trochę. Satoshi zaprojektował cały system Bitcoin według modelu „otwartego źródła” — co znaczy, że kod jest dostępny dla wszystkich, wszyscy mogą go sprawdzić i zobaczyć, a zatem nie ma żadnych sekretów, żadnego wpływu swojego twórcy. Z czasem kod ten był rozwijany również przez wiele innych osób, dlatego obecnie bardzo różni się od tego, co początkowo zaproponował Satoshi.

Warto również wspomnieć, że istnieje powszechne, błędne przekonanie, że Satoshi wynalazł Bitcoina sam. Podobnie jak wiele przełomowych rzeczy w naukach ścisłych, wynalazek Satoshi opierał się na pracy geniuszów. Przez ostatnich kilka dziesięcioleci wielu czołowych naukowców, inżynierów i matematyków było zaangażowanych w badania nad kryptografią, systemami itd. Satoshi zdołał połączyć całą tę pracę w jeden spójny plan, a następnie pomógł zacząć wprowadzać go w życie. Jeśli przeczytasz oficjalny dokument Satoshi, zauważysz nawet, że zawiera on odniesienia do wszystkich innych prac, które wykorzystał, aby zrealizować swój wynalazek.

It’s never too late to get started

Buy, store and learn about Bitcoin, Ethereum, XRP and Litecoin now

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo