Portal Edukacyjny Luno

Mówimy Twoim językiem
Glossary icon

Poznaj język związany z kryptowalutami

Słownik ten wyjaśnia powszechne terminy, na jakie możesz trafić w świecie kryptowalut.

Wróć do Portalu Edukacyjnego

Aa

Altcoin
Kryptowaluta inna niż Bitcoin. Istnieją tysiące altcoinów (walut alternatywnych), które różnią się wartością i przypadkami użycia.

Arbitraż walutowy
Jednoczesny zakup i sprzedaż papierów wartościowych, walut i towarów na różnych rynkach w celu odniesienia korzyści z różnicy cen za tę samą rzecz.

Bb

Bitcoin
Pierwsza kryptowaluta stworzona w oparciu o technologię blockchain (łańcuch bloków) i ograniczona ilościowo do 21 milionów jednostek. Stworzony przez Satoshi Nakamoto w 2009 roku, Bitcoin stanowi pierwszą kryptowalutę.

Bitcoin Cash
Kryptowaluta, która odłączyła się od Bitcoina 1 sierpnia 2017 roku i posiada blok większego rozmiaru, aby umożliwić górnikom przetwarzanie większej liczby transakcji na blok.

Bloki
Zawierają informacje o transakcjach. Bloki można porównać do kartek rejestru.

Bańka spekulacyjna
Kiedy cena zasobu zostaje zawyżona i przekracza prawdziwą jego wartość. Kiedy bańka spekulacyjna „pęka”, ceny drastycznie spadają.

Ee

Ethereum
Stworzone przez Vitalika Buterina Ethereum to rozproszona platforma komputerowa, łańcuch bloków stworzony w celu przetwarzania transakcji i innych informacji, takich jak Smart Contract. Zobacz naszą serię na Portalu Edukacyjnym na temat Ethereum.

Ff

Fork
Fork ma miejsce wtedy, gdy grupa uczestników (górników) stosuje inną wersję oprogramowania (protokół). Jeżeli nowa wersja jest zgodna z poprzednimi wersjami (jeśli może z powodzeniem wykorzystać dane z wcześniejszych wersji łańcucha bloków), wtedy mamy do czynienia z tzw. soft fork i wszyscy uczestnicy pozostaną w tym samym łańcuchu bloków. Jeżeli nowa wersja nie działa z istniejącym łańcuchem bloków, wtedy mówimy o tzw. hard fork i łańcuch bloków dzieli się na dwa oddzielne łańcuchy.

Gg

Giełda
Miejsce, w którym spotykają się kupujący i sprzedawcy, aby dokonać zakupu i sprzedaży zasobów, takich jak Bitcoin, udziały czy instrumenty pochodne.

Hh

Hash
(Rzeczownik) Algorytm kryptograficzny.
(Czasownik) Działanie polegające na wykonywaniu algorytmu kryptograficznego na pewnych danych. Dowiedz się więcej tutaj.

Hodl
Oznacza to zachować swojego Bitcoina (tzn. nie sprzedawać go). Termin ten rozpowszechnił się w 2010 roku, kiedy literówka w angielskim słowie hold rozprzestrzeniła się na forum Bitcoin. Literówka ta otrzymała następnie nowe znaczenie jako akronim „hold on for dear life” (trzymać się za wszelką cenę).

Honorarium dla górnika
Górnicy otrzymują nagrody za bloki po rozwiązaniu bloków. Oprócz tego górnicy otrzymują również dobrowolne honoraria wpłacane przez osoby, które chcą wysłać kryptowaluty. To motywuje górników, aby włączyć do bloków transakcje o najwyższych honorariach, kiedy sieć jest przeciążona.

Ii

ICO / sprzedaż tokenów
Initial coin offering (ICO) oznacza sprzedaż tokenów w łańcuchu bloków, zanim zostaną wyemitowane. Podczas ICO można zapłacić za takie tokeny, które zostaną wyemitowane uczestnikom w późniejszym czasie.

ID transakcji (TxID)
Identyfikator służący do jednoznacznej identyfikacji określonej transakcji

Kk

Kryptowaluta
Dowolna waluta cyfrowa, która wykorzystuje kryptografię w celu zweryfikowania i zabezpieczenia transakcji.

Kryptografia
Zastosowanie i badanie technik bezpiecznej komunikacji w obecności osób trzecich określanych jako przeciwnicy. W kontekście kryptowaluty kryptografia służy do weryfikacji i zabezpieczenia informacji o transakcjach.

Kopanie
Zaangażowanie sprzętu komputerowego do przetwarzania transakcji w łańcuchu bloków (Bitcoin lub innym). Górnicy robią to dla uzyskania nagród za kopanie oraz zysków.

Klucz prywatny
Klucz prywatny to kod cyfrowy, taki jak hasło, który jest wykorzystywany do autoryzacji transakcji dotyczących kryptowaluty w łańcuchu bloków. Kod ten, którego nie należy nikomu ujawniać, upoważnia właściciela do wysłania monet z określonego portfela.

Klucz publiczny
Klucz publiczny to kod cyfrowy, który jednoznacznie identyfikuje portfel w łańcuchu bloków; inaczej adres portfela. Jest to adres, który podajesz osobie, która chce przesłać Ci kryptowalutę.

Ll

Lokalna waluta
Tradycyjne lub wprowadzane do obiegu przez rząd pieniądze (Twoja lokalna waluta).

Łł

Łańcuch bloków
Zdecentralizowana sieć, która rejestruje transakcje, podobnie do tradycyjnego rejestru. Transakcje te mogą dotyczyć dowolnego transferu waluty, towarów lub zabezpieczenia danych.

Mm

Moc obliczeniowa (hash rate)
Moc obliczeniowa (hash rate) mierzy moc maszyny kopiącego Bitcoina (górnika). Ściślej mówiąc, mierzy, ile razy na sekundę może zostać obliczona funkcja hash. Oczekiwany zysk górnika jest wprost proporcjonalny do mocy obliczeniowej (hash rate). Moc obliczeniowa (hash rate) służy również do pomiaru, jak wielka moc obliczeniowa zabezpiecza określony łańcuch bloków.

Nn

Nagroda za blok
Nowe monety wydawane górnikom, kiedy zdołają wydobyć blok transakcji w sieci Bitcoin (lub innej kryptowaluty).

Oo

Oferta sprzedaży
Zlecenie sprzedaży.

Oferta zakupu
Zlecenie zakupu.

Oddzielone podpisy (SegWit)
SegWit to funkcja niektórych protokołów blockchain (w tym Bitcoina i Litecoina), która usuwa część danych transakcji z głównego bloku, zmniejszając tym samym efektywny rozmiar transakcji. Pozwala to zmieścić więcej transakcji w jednym bloku bez konieczności zwiększenia rozmiaru bloku.

Pp

Portfel offline (cold storage)
Portfel przechowywany offline. Jest to środek bezpieczeństwa uniemożliwiający nieupoważniony dostęp.

Portfel sprzętowy
Alternatywa dla zwykłego portfela kryptowaluty; jest to specjalistyczne urządzenie fizyczne, w którym przechowywane są klucze prywatne (zwykle offline dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa).

Potwierdzenie transakcji
Mniej więcej co dziesięć minut (w przypadku Bitcoina, ponieważ w innych łańcuchach bloków czas ten może być inny) tworzony jest nowy blok, a następnie dodawany do łańcucha bloków w procesie kopania. Blok ten weryfikuje i rejestruje nowe transakcje. Ponieważ kolejne bloki są połączone z poprzednimi, każdy kolejny blok pełni funkcje potwierdzenia swoich poprzedników. Na przykład, jeśli transakcja została włączona do bloku 101, a najnowszy blok to 110, mówi się, że transakcja ta posiada 10 potwierdzeń. W ten sposób mówi się, że transakcje zostały potwierdzone przez sieć (Bitcoin).

Portfel
Oprogramowanie służące do wysyłania i otrzymywania kryptowaluty. Pamiętaj, że monety są przechowywane w łańcuchu bloków. Portfel zawiera klucze prywatne, które upoważniają właściciela do wysłania tych monet do innego portfela.

Rr

Rejestr
Rejestr transakcji.

Różnica między ceną kupna a sprzedaży (spread)
Jest to różnica (luka) pomiędzy ceną najwyższego zlecenia zakupu (patrz oferta zakupu) oraz ceną najniższego zlecenia sprzedaży (patrz oferta sprzedaży). Niższy spread oznacza zdrowy lub stabilny rynek.

Ss

Satoshi
(osoba) Satoshi Nakamoto jest tym, któremu przypisuje się wynalezienie Bitcoina. Jest to pseudonim. Tożsamość wynalazcy Bitcoina jest nieznana.
(jednostka) Satoshi to również najmniejsza jednostka, na jaką można podzielić Bitcoina. 1 satoshi = 0,00000001 Bitcoina.

SHA256
Algorytm SHA (Secure Hash Algorithm), który jest wykorzystywany przez Bitcoina. Patrz hash.

Smart Contract
Oprogramowanie, które jest tworzone w łańcuchu bloków i identyfikowane za pomocą adresu. Transakcje w łańcuchu bloków mogą wykonać kontrakt na różne sposoby, na przykład wysyłając określoną ilość kryptowaluty lub danych na adres kontraktu. W przypadku wykonania, Smart Contract może z kolei wysłać więcej transakcji lub wykonać inne Smart Contract.

Tt

Trudność
Ilość wysiłku potrzebnego do kopania bloków. Różne kryptowaluty wykorzystują różne metody regulowania tej trudności. W przypadku Bitcoina trudność kopania jest regulowana mniej więcej co dwa tygodnie, tak aby zmiany w liczbie górników przetwarzających transakcje nie zwiększyły drastycznie szybkości wprowadzania do obiegu nowego Bitcoina.

Token
Ogólnie, token to kryptowaluta, która nie jest wspierana przez swój własny łańcuch bloków, lecz zapewniana przez funkcjonalność łańcucha bloków innej waluty. Przykładem mogą być tokeny ERC20 dostarczane przez Smart Contract w łańcuchu bloków Ethereum.

Ww

Wystawienie oferty
Jest to zlecenie zakupu z limitem poniżej ceny rynkowej lub zlecenie sprzedaży z limitem powyżej ceny rynkowej. Zlecenie czeka w księdze zleceń, dlatego mówi się, że „kształtuje rynek”.

Wielopodpisowy / multisig
Portfel „wielopodpisowy” (MultiSig) odnosi się do wymogu wielu autoryzacji (zwykle od różnych osób) w celu przesłania transakcji w łańcuchu bloków. Na przykład, 5 osób jest uprawnionych do wysłania Bitcoina z portfela wielopodpisowego, ale co najmniej 3 osoby z tych 5 muszą zatwierdzić transakcję, zanim zostanie zautoryzowana.

Węzeł
Urządzenie posiadające kopię łańcucha bloków, które współdzieli informacje z innymi węzłami w sieci. Węzeł niekoniecznie kopie kryptowalutę, ale przyczynia się do decentralizacji, a tym samym bezpieczeństwa łańcucha bloków. Wszyscy górnicy są węzłami, ale nie wszystkie węzły są górnikami.

Weryfikacja dwuelementowa
Niekiedy określana jako „2FA”. Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, zwykle oprócz hasła. Weryfikacja dwuelementowa zwykle wykorzystuje drugie urządzenie (np. Twój telefon komórkowy) w celu dostarczenia dodatkowego kodu jednorazowego. Zarówno zwykłe hasło, jak i ten niepowtarzalny kod są wymagane do weryfikacji logowania lub transakcji.

Zz

Zdecentralizowany
Protokół nadzoru charakteryzujący się rozdzieleniem kontroli i uprawnień pomiędzy wszystkich uczestników. Bitcoin jest zdecentralizowany, ponieważ sieć jest zabezpieczana przez wielu różnych górników. Jest to przeciwieństwo do sieci scentralizowanej, takiej jak bankowa, gdzie decyzje są podejmowane przez jeden organ władzy, taki jak bank centralny.

Zlecenie z limitem
Zlecenie, w którym określana jest zarówno ilość, jak i cena, po której chcesz dokonać wymiany. W zależności od określonej ceny, zlecenie z limitem może zostać zrealizowane natychmiast po skojarzeniu z aktualnymi zleceniami w księdze zleceń (w tym przypadku jest to zrealizowanie oferty) lub może zostać włączone do księgi zleceń, czekając na wymianę po skojarzeniu z innymi zleceniami (w tym przypadku jest to wystawienie oferty).

Zamówienie rynkowe
Zlecenie, w którym określana jest jedynie ilość, jaką chcesz wymienić. Zlecenie zostaje zrealizowane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie na rynku. Innymi słowy, zlecenie rynkowe zakupu jest kojarzone z aktualnymi zleceniami czekającymi w księdze zleceń. Zlecenie rynkowe jest zawsze zrealizowaniem oferty.

Zlecenie
Polecenie handlowe (zakupu lub sprzedaży) za pośrednictwem giełdy (np. rynku akcji). A dokładniej, wymiana Bitcoina na waluty lokalne, jak ma to miejsce na giełdzie Luno Exchange.

Zmniejszenie nagrody o połowę
Mniej więcej co cztery lata prędkość, z jaką zostaje wyemitowany nowy Bitcoin, ulega zmniejszeniu o połowę. Z tego powodu Bitcoin określa się jako deflacyjny.

Zrealizowanie oferty
Jest to zlecenie zakupu po cenie rynkowej / powyżej ceny rynkowej lub zlecenie sprzedaży po cenie rynkowej / poniżej ceny rynkowej. Zlecenie zostaje wykonane natychmiast bez czekania w księdze zleceń. Ponieważ jest kojarzone z wystawieniem oferty i zdejmuje ją z rynku (ang. take), jest określane jako zlecenie „taker”.

It’s never too late to get started

Buy, store and learn about Bitcoin, Ethereum, XRP and Litecoin now

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo